Escola Bessol Trinitat Nova

L’escola bressol  Trinitat Nova acull a la petita infància de 1 a 3 anys. Tenim  un horari de matí flexible segons les necessitats de cada família.